Ook tijdens de coronacrisis is Skills2Care open. Op beide locaties zijn aanpassingen gedaan waardoor wordt voldaan aan de eisen die de overheid worden gesteld i.v.m. de coronauitbraak.  Hier leest u over de maatregelen die door Skills2Care zijn genomen.

 

 • Mensen met koorts, mensen die verkouden zijn (niesen of hoesten) krijgen geen toegang tot de locatie. Dit ter bescherming van anderen.
 • Bij binnenkomst dient iedereen de handen te desinfecteren. Desinfectans is aanwezig.
 • Bij binnenkomst kan de deelnemer na het handen desinfecteren drinken pakken en moet hij of zij daarna  direct naar het toegewezen lokaal. We vragen studenten daarom vanaf 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn en niet eerder.
 • Studenten wordt gevraagd een zitplaats te nemen zo ver mogelijk bij de deur vandaan en daarna aan te sluiten. Hiermee wordt het langs elkaar heen lopen beperkt
 • Op alle locaties worden er maximaal 1 docent en 12 studenten toegelaten tot de lesruimte. Dit geldt ondanks het gebruik van mondkapjes.  Door minder mensen in een lokaal (en de hele locatie) te laten zorgen we er voor dat afstand van 1,5 meter beter te behouden blijft.
 • Bij meer dan 12 studenten zullen wij hen de toegang tot de locatie weigeren. Overleg hierover is met Skills2Care mogelijk. 
 • In de lokalen zijn de docenten verantwoordelijk voor het afstand bewaren tussen de verschillende aanwezigen.
 • Van de docent wordt gevraagd bij binnenkomst te controleren of al het materiaal aanwezig is. We willen hiermee lopen over de gang beperken.
 • Pauzetijden worden (bij aanwezigheid van meerdere groepen) door het personeel van Skills2Care bepaald. Dit is om te voorkomen dat er tijdens pauzes veel mensen bij elkaar zijn en de 1.5 meter niet gegarandeerd kan worden.
 • Het is verplicht mondkapjes te gebruiken en deze zelf mee te nemen. 
 • Er wordt met hoge frequentie schoongemaakt. Materialen zoals fantomen en meubilair worden na elke les gereinigd.

Naast deze maatregelen vragen wij u de aanwijzingen van het personeel te volgen

Wij kunnen je helpen

Beste zorgprofessional, tijdens de coronacrisis is het noodzakelijk extra mensen in de zorg te scholen. Hierbij kan het gaan om bijscholen en bekwaam verklaren van herintreders. Maar ook het omscholen van medewerkers zodat zij inzetbaar zijn in de (basis)zorg. Skills2Care kan hierbij helpen. Heeft u interesse neem contact op.

X