Ook tijdens de coronacrisis is Skills2Care open. Op beide locaties zijn aanpassingen gedaan waardoor wordt voldaan aan de eisen die de overheid worden gesteld i.v.m. de coronauitbraak. Ook gedurende de zomerperiode zijn wij op beide locaties geopend. Hier leest u over de maatregelen die door Skills2Care zijn genomen.

Vanuit Skills2Care zijn verschillende maatregelen genomen om het geven van praktijklessen mogelijk te maken. Hieronder volgt een korte opsomming van de genomen maatregelen.

 • Mensen met koorts, mensen die verkouden zijn (niesen of hoesten) krijgen geen toegang tot de locatie. Dit ter bescherming van anderen.
 • Bij binnenkomst dient iedereen de handen te desinfecteren. Desinfectans is aanwezig op de balie.
 • Bij binnenkomst kan de deelnemer na het handen desinfecteren drinken pakken en moet hij of zij daarna  direct naar het toegewezen lokaal. We vragen studenten daarom vanaf 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn en niet eerder.
 • Studenten wordt gevraagd een zitplaats te nemen zo ver mogelijk bij de deur vandaan en daarna aan te sluiten. Hiermee wordt het langs elkaar heen lopen beperkt
 • In de lesruimtes is een beperkt aantal tafels en stoelen aanwezig. Deze staan zo opgesteld dat er tussen de zitplaatsen 1,5 meter afstand is.
 • Op alle locaties worden er maximaal 1 docent en 8 studenten toegelaten tot de lesruimte. Dit geldt ondanks het gebruik van mondkapjes. Tijdens de maaltijden en pauzes wordt er gegeten en gedronken. De kapjes gaan dan af. Door minder mensen in een lokaal (en de hele locatie) te laten zorgen we er voor dat afstand van 1,5 meter bewaard blijft.
  Bij meer dan 8 studenten zullen wij hen de toegang tot de locatie weigeren.
 • In de lokalen zijn de docenten verantwoordelijk voor het afstand bewaren tussen de verschillende aanwezigen.
 • Van de docent wordt gevraagd bij binnenkomst te controleren of al het materiaal aanwezig is. We willen hiermee lopen over de gang beperken.
 • Pauzetijden worden (bij aanwezigheid van meerdere groepen) door het personeel van Skills2Care bepaald. Dit is om te voorkomen dat er tijdens pauzes veel mensen bij elkaar zijn en de 1.5 meter niet gegarandeerd kan worden.
 • Het is verplicht mondkapjes te gebruiken en deze zelf mee te nemen. 
 • Er wordt (tijdelijk) alleen gebruik gemaakt van disposable serviesgoed.
 • Er wordt met hoge frequentie schoongemaakt. Materialen zoals fantomen en meubilair worden na elke les gedesinfecteerd.

Naast deze maatregelen vragen wij u de aanwijzingen van het personeel te volgen

Wij kunnen je helpen

Beste zorgprofessional, tijdens de coronacrisis is het noodzakelijk extra mensen in de zorg te scholen. Hierbij kan het gaan om bijscholen en bekwaam verklaren van herintreders. Maar ook het omscholen van medewerkers zodat zij inzetbaar zijn in de (basis)zorg. Skills2Care kan hierbij helpen. Heeft u interesse neem contact op.