Indiceren en klinische redeneren voor de wijkverpleegkundige

Geaccrediteerd door het kwaliteitsregister van V&VN

De hbo-verpleegkundige zal in de toekomst zorg gaan indiceren, daarnaast zal zij zich gaan bezighouden met het toewijzen van de geïndiceerde zorg. Deze nieuwe taak vraagt van de hbo-verpleegkundige andere, nieuwe, vaardigheden en kennis.
In de training ‘Indiceren voor de wijkverpleegkundige’ leert u verbanden te leggen tussen de verschillende gegevens die u tijdens de intake verzamelt heeft over uw cliënt. U leert op basis daarvan de benodigde zorg te indiceren en uitspraak te doen over wie de geïndiceerde zorg het beste kan leveren.  Het ‘Normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving” is uitgangspunt van deze training.

In deze training komen o.a. aan bod:

  • Wet- en regelgeving & financiering van de zorg
  • Rol van de wijkverpleegkundige
  • Klinisch redeneren
  • Samenstellen zorgarrangement
  • Verpleegkundig proces; opstellen verpleegplan
  • Gespreksvoering; shared decision making & multidisciplinair overleg
  • Verslaglegging
  • Vergroten zelfredzaamheid en zelfmanagement van de cliënt
  • Sociale netwerk van de cliënt

Deelnemers ontvangen een reader en het boek ‘Nanda international’

Voor wie: hbo-verpleegkundigen
Duur: vijf dagen, data in overleg
Aantal deelnemers: 6-12

De training is ook via open aanbod te volgen.

Deze tra2014-01-06-23-20-35.KR-keurmerk-kleurining is door het kwaliteitsregister van V&VN geaccrediteerd voor 33 punten.

 

Indiceren en klinisch redeneren voor de wijkverpleegkundige