Observeren is een van de taken van de verpleegkundige. Het is daarbij van belang om de observaties aan de verschillende functies met elkaar in relatie te brengen. Immers niet altijd is een afwijkingen van een normaalwaarde zorgelijk. Wanneer dat wel zo is, is het van groot belang dat de verpleegkundige zich een beeld kan vormen van wat er aan de hand is. Dit vormt het uitgangspunt voor haar handelen door het inzetten van (evidence based) interventies, maar ook overleggen en samenwerken met andere disciplines.

In de drie daagse training ‘Klinisch redeneren’ leert u verbanden te leggen tussen de observaties van de (vitale) functies van de patiënt  zodat vroegtijdige signalering van mogelijke complicaties mogelijk is en hierover effectief gecommuniceerd kan worden met andere disciplines en juiste (verpleegkundige) interventies ingezet kunnen worden.

In deze training komen o.a. aan bod:

  • Introductie van het klinisch redeneren en de relatie met het verpleegkundig proces.
  • Stap voor stap worden de verschillende orgaansystemen doorgenomen (fysiologie en observatiepunten), hierbij worden de verbanden tussen de verschillende systemen gelegd. De theorie wordt onderbouwd met praktische voorbeelden.
  • Uitleg van de abc-methode als vaste methodiek om observaties bij de patiënt te doen en te rapporteren.
  • Benoemen passende (verpleegkudige) acties en interventies.

Voor wie: verpleegkundigen mbo en hbo.

Data

Nieuwegein 24 oktober 7 november en 21 november 2018,

Docent: Ankie van Vuuren

Kosten: € 650,00

Aantal deelnemers:  minimaal 6

Deze training wordt ook als in-company training aangeboden, meer informatie op aanvraag.

Inschrijfformulier

Klinisch redeneren

X