OMAHA SYSTEM

Verpleegkundigen zijn al langere tijd op zoek naar één taal waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoe zij haar handelen inzichtelijk kunnen maken. Met het Omaha system beschikken zij over een helder classificatie systeem dat zowel problemen als doelen en interventies inzichtelijk maakt. Het systeem bestaat uit een heldere terminologie. Duidelijke termen die door de verschillende niveaus snel is op te pakken. Hierdoor is continuïteit van zorg beter te waarborgen.
Skills2Care biedt een training van twee dagdelen waarin deelnemers het systeem leren gebruiken.

Tijdens de training van twee dagdelen maken deelnemers kennis met het systeem. Daarna wordt aan de hand van opdrachten geoefend in het gebruik van het systeem. De keuze voor twee dagdelen komt voort uit het gegeven dat deelnemers de nieuw aangeboden stof zo kunnen laten bezinken. Dit geeft hen tijd vragen te formuleren over mogelijke onduidelijkheden en toepassingen in de praktijk.

Doelstelling voor de Omaha training

Na afloop van de training kan de deelnemer een indicatie stellen gebaseerd op een verpleegplan opgesteld volgens het Omaha-systeem.

Subdoelen:

De deelnemer kan in eigen woorden uitleggen op welke manier de verschillende onderdelen uit het Omaha-systeem samenhangen.
De deelnemer kan het Omaha-systeem toepassen bij het opstellen van een verpleegplan.
De deelnemer is instaat het Omaha-systeem uit te leggen aan de collega’s van andere deskundigheidsniveaus.

Wilt u als organisatie meerdere werknemers scholen in het gebruik van het Omaha system? Neem dan contact met ons op, Skills2Care biedt deze training aan als in-company training.
Skills2Care is als scholingsbureau verbonden aan Omaha System Support en werkt met gecertificeerd materiaal.

 

Omaha system

X