U kent ze wellicht wel, mensen in uw omgeving die niet goed in hun vel zitten, niet lekker functioneren in hun werk of in de samenwerking.  Waarbij alle goede adviezen en begeleiding maar niet tot resultaat leiden. Coaching kan dan hét middel zijn om het “probleem” vanuit een heel ander perspectief te benaderen.

Met coaching kunt u anderen faciliteren in hun ontwikkeling met behulp van specifieke gespreksvaardigheden en oefeningen. Het kan een krachtig hulpmiddel zijn voor professionals in de zorg die te maken hebben met begeleiding en beoordeling van medewerkers, collega’s of leerlingen. Bijvoorbeeld leidinggevenden, werkbegeleiders en praktijkopleiders. Maar ook voor anderen kunnen coachingsvaardigheden een aanvulling zijn op hun algemene gespreksvaardigheden. Met coaching krijgt u meer diepgang in gesprekken en stelt u de ander centraal.

Situaties waarbij coaching een goed hulpmiddel kan zijn:

  • Structureel uitstelgedrag van leerlingen
  • Aandachtspunten op gedrag, vanuit bijvoorbeeld een  functioneringsgesprek
  • Moeite hebben met bepaalde situaties wat een negatief invloed heeft op het functioneren
  • Gesprekken met clienten en familie in uiteenlopende situaties

In de training staat het oefenen van coachingsvaardigheden centraal , zoals specifieke vraagtechnieken en luistervaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van uw eigen ervaringen of bestaande situaties.

U leert de grondbeginselen van coaching, zodat u handvatten hebt om collega’s beter te begrijpen en  studenten beter te begeleiden maar ook  om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Opbouw van de cursus

Dag 1

De eerste dag staat in het teken van kennis maken met elkaar, het bespreken van de persoonlijke ontwikkelplannen en gaan we in op de vraag waarin coaching zich onderscheidt van begeleiding. Wat is coaching wel en wat is het niet. Hoe blijf ik uit de rol van “psychologisch hulpverlener”. Ook gaan we in op de specifieke gespreksvaardigheden zoals de 4 A’s, LSD, luisteren zonder oordeel.

Dag 2

De tweede dag gaan we dieper in op de basisvaardigheden van coaching. Hierbij komt het belang en effect van woord en taalgebruik ruim aan bod. De vraag achter de vraag herkennen, effectief gebruik van stiltes etc. Verder komen aan bod: de invloed van normen en waarden binnen coaching en het herkennen van belemmerende en stimulerende overtuigingen.

Dag 3

De derde dag staat in het teken van verder oefenen met de vaardigheden die we in de eerste twee dagen hebben behandeld. We gaan aan de slag met verschillende hulpmiddelen (methodieken) zoals: kernkwadranten en overtuigingen.

Dag 4

Tijdens deze dag staat ‘het team’ centraal. Er wordt aandacht besteed aan het ‘team effeciviteitsmodel’. Daarnaast staan we stil bij RET.
Na iedere trainingsdag krijgt u opdrachten mee om in de praktijk mee te oefenen. Coaching is immers een kwestie van “doen”. Het eigen maken van specifieke vaardigheden. Aan het eind van deze training heeft u de belangrijkste coachingsvaardigheden onder de knie om een coachend gesprek te voeren. De training geeft u tegelijkertijd handvatten om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten. Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Hoe coach ik mijn team’.

Voor wie: teamleiders & verpleegkundigen met leidinggevende taken

 

Training coachingsvaardigheden

Met dit formulier vraagt u informatie aan over de training 'coachingsvaardigheden'.
X