Voor verpleegkundigen die in het verpleeghuis verantwoordelijk zijn voor de triage van de bewoners is deze training ‘Triage in het verpleeg- of verzorgingshuis’ ontwikkeld. De training bestaat uit een voorbereiding in de e-learning omgeving en vijf dagdelen contact onderwijs, de laatste daarvan bestaat uit toetsing (schriftelijk) van de deelnemers.

Gedurende de lessen werkt de deelnemer aan het volgende doel:
De verpleegkundige beoordeelt de urgentie van de klachten van de cliënt en stelt, indien noodzakelijk, in overleg met een arts, een beleid vast.

Subdoelen:

  1. de verpleegkundige verleent een consult aan collega’s.
  2. past de zes stappen van het klinisch redeneren toe.
  3. functioneert als schakel tussen cliënt/ collega’s en andere disciplines
  4. overlegt m.b.v. de SBAR, met ander disciplines.
  5. communiceert zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze met collega’s over het te volgen beleid.
  6. reflecteert op het eigen handelen.

De deelnemer ontvangt vooraf aan de training een toegangscode tot de digitale leeromgeving. In deze omgeving zal de student de voorbereiding voor de lessen alsmede achtergrond informatie kunnen vinden.

De lesdagen hebben een duur van 3,5 uur inclusief pauze. Per lesdag zal er van de deelnemer ongeveer vier – zes uur aan voorbereiding gevraagd worden. De voorbereiding zal bestaan uit het volgen van online colleges, bestuderen van de literatuur en het maken van voorbereidingsopdrachten.

Voor wie: verpleegkundigen mbo of hbo
Kosten € 600,–

 Data 2023

data voor 2023 zullen vanaf september op de site aanwezig zijn. 

 

Deze training wordt ook als in-company training verzorgd, kosten op aanvraag.

Deze training  is door V&VN geaccrediteerd voor 14 punten.

2014-01-06-23-20-35.KR-keurmerk-kleur

X