De zorgverlening in Nederland wordt steeds complexer zo zijn er meer behandelmogelijkheden en is er bij meer mensen sprake van multi-morbiditeit.

Van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij in deze complexe setting een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. Zowel op het niveau van de individuele cliënt als op het niveau van de afdeling wordt van verpleegkundigen verwacht dat pro-actief aan de slag gaan met die zaken die verbetering behoeven.

In deze training worden aan verpleegkundigen handvatten geboden waarmee door van het tonen van leiderschap  invloed uitgeoefend kan worden op de wijze waarop binnen de instelling wordt omgegaan met onderwerpen als veiligheid, onbegrepen gedrag en het nieuwe werken.

Tijdens de zeven bijeenkomsten van deze scholing worden op praktische wijze verschillende onderwerpen behandeld die de verpleegkundige helpen bij het zorgen voor kwalitatief goede zorg. Aan bod komen o.a.:

  • Kwaliteitskader van de verschillende braches
  • Leiderschapsstijlen
  • Coaching op waarderende wijze, Appreciative Inquiry
  • Time-management
  • Innovatie en implementatie
  • Netwerken
  • Zelfmotivatie, zelfmanagement en persoonlijkleiderschap

Data Najaar 2018
27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 13 december te Nieuwegein. 

Docenten: Mw. A. van Vuuren Msc. & Mw. A. van der Spiegel.

Kosten: € 950, —
Aantal deelnemers: minimaal 6

Locatie:
Skills2Care
Nevelgaarde 7
3436 ZZ Nieuwegein

X