Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn injecteren of het inbrengen van een maagsonde. Voor de voorbehouden handelingen geldt dat de professional die ze uitvoert bekwaam moet zijn. Bekwaamheid wordt verkregen door het daadwerkelijk uitvoeren van de handeling, maar ook door regelmatig een bijscholing te volgen.

Voor de voorbehouden en risicovolle handelingen bieden wij een ‘op maat per cliënt concept’.  Via het inschrijfformulier geeft u aan welke vaardigheden u wilt laten toetsen. Dit kunnen er maximaal drie per bijeenkomst zijn.

Van ons ontvangt u dan de voorbereiding voor de deze vaardigheden. 

  Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen en oefenen. Wanneer u aangeeft getoetst te willen worden nemen wij de toetsing af. U ontvangt daarna een certificaat met daarop de behaalde vaardigheden.

  Deze training is bedoeld voor professionals in de zorg die een van de onderstaande diploma’s bezitten:

  • Verzorgende-ig
  • Verpleegkundige MBO
  • Verpleegkundige HBO

  De training wordt ook aangeboden als in-company training. Daarnaast is het mogelijk om als groep een dagdeel toetsing te reserveren.  Algemene doelen van deze trainingscyclus Na het volgen van deze trainingen:

  • kan de deelnemer benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen;
  • kan de deelnemer benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de behandelde verpleegtechnische vaardigheden.
  • voert de deelnemer behandelde voorbehouden en risicovolle handelingen zelfstandig uit volgens instellingsprotocol;
  • houdt de deelnemer bij het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle vaardigheden rekening met de reactie van de patiënt / cliënt;