Voor het LangeLand ziekenhuis heeft Skills2Care verschillende trainingen verzorgd.

Onder andere de communicatietraining voor poortartsen “omgaan met moeilijke gesprekken” en de training “klinisch redeneren voor verpleegkundigen”. Beide op maat gemaakt op basis van open aanvraag.

Ook heeft het LangeLand gebruik gemaakt van de zaalverhuur met catering van Skills2Care voor een aantal incompany trainingen. De faciliteiten zijn zeer goed en worden afgestemd op de persoonlijke behoefte.

De trainingen zijn zeer goed ontvangen.  Inhoudelijk goed aansluitend op de behoefte met een goed en merkbaar rendement.

Verpleegkundigen die de bijscholing klinisch redeneren hebben gevolgd gaven na afloop terug dat zij de training als zeer waardevol hebben ervaren. De communicatietraining voorzag in praktische tips.

Het is duidelijk dat Ankie van Vuuren over goede vakinhoudelijke kennis beschikt, zij weet moeiteloos de scholingsvraag om te zetten in een gedegen trainingsvoorstel en uitvoering.

De prijs/kwaliteitsverhouding is uitstekend. De geleverde diensten en de zeer goede faciliteiten van Skills2Care staan ruimschoots in verhouding tot de kosten.

 

Antoinette van der Spiegel

Opleidingsadviseur, LangeLandZiekenhuis

In het voorjaar van 2015 heb ik als docent, gebruik kunnen maken van het praktijklokaal van Skills2care. Het was voor een bijeenkomst waarin handelingen geoefend en getoetst moesten worden.

Voordat het zover was, had ik een kort en duidelijk contact met de organisatie per mail en telefoon. Geen bureaucratie, korte lijnen. Snel kwamen we op een tijdstip waarop het lokaal bekeken kon worden. Prijzen waren we snel uit. Een optie op het lokaal was snel geregeld. Binnen een week was de definitieve afspraak gemaakt.

We werden gastvrij ontvangen. Het lokaal stond keurig klaar. De afgesproken materialen waren klaargezet. De materialen waren up to date en netjes. De oefenpoppen waren schoon en heel.

Koffie en thee en zelfs fris stonden klaar voor de pauze.

Kortom een nette en prettige omgeving voor onze vaardigheidslessen. De financiele afronding verliep volgens afspraak.

Voor herhaling vatbaar.

Wil Koemeester

Coördinator Deskundigheid, Stichting PartiCura combizorg

Als kerndocent is Ankie van Skills2Care nauw betrokken bij onze bacheloropleiding hbo verpleegkunde. Vanuit haar rol als docent en als onderwijsontwikkelaar weet zij haar visie op zeer deskundige en creatieve wijze in het curriculum vorm te geven. Proactief adviseert zij ons over de implementatie van nieuwe ontwikkelingen vanuit het werkveld, de wetgeving of de wetenschap. Op die manier helpt zij ons om de opleiding actueel en op niveau te houden en verliest zij hierbij bovendien nooit het belang van de studenten uit het oog.

Het is met Ankie prettig samenwerken omdat zij professionaliteit weet te combineren met een persoonlijke benadering. Zij komt altijd haar afspraken na, reageert snel op e-mails of telefoontjes en levert nooit half werk. Dat gecombineerd met een opgewekte houding en een gezonde dosis humor maakt dat ik hoop nog lang met haar te mogen samenwerken.

 

Lydia Kes

Opleidingsmanager, NCOI

Met veel plezier kijkt Thuiszorg INIS terug op een fijne samenwerking met Skills2Care over de afgelopen paar maanden.

De medewerkers van Thuiszorg INIS hebben Skills2Care ervaren als binnenkomen in een vertrouwde omgeving, waarin vragen zonder schroom mogen worden gesteld.

Ook de organisatie en de opzet van de cursussen werd als erg prettig ervaren. Kwalitatief goede materialen waarvan gebruikt kan worden gemaakt in een grote ruimte, een goede lunch tussen de middag en heldere manier van uitleg verzorgen zijn de zaken die de medewerkers van Thuiszorg INIS het meeste zijn bijgebleven.

In 2014 zijn er reeds een aantal trainingen door Skills2Care verzorgd voor Thuiszorg INIS en deze samenwerking zal ook in de loop van dit jaar gecontinueerd blijven worden.

Thuiszorg INIS heeft in Skills2Care een betrouwbare partner gevonden die over ruime kennis en ervaring beschikt en dit weet te vertalen naar praktische kennis waar medewerkers in de praktijk mee uit de voeten kunnen!

Alex Stamatoyannis

Voor de Zorgacademie van het Erasmus MC heeft Ankie de programmalijn Kennis en Wetenschap gecoördineerd en onderwijsactviteiten uitgevoerd. Dit deed zij met veel inzet, gedrevenheid en deskundigheid. Het enthousiasme waarmee ze dit deed werkte stimulerend voor collega’s en studenten. We bedanken Ankie zeer voor haar samenwerking en wensen haar alle succes toe voor de toekomst.

Gerard Brekelmans

Het varieerde in het oefenen van Verpleegtechnische handelingen, het invullen van het zorgdossier, z.a. zorg- en zorgleefplannen, anamneses, rapporteren, evalueren enz. ( rollenspel, simulatie, v.b. uit de praktijk.
Deze periode is heel leerzaam geweest. Je wordt in de gelegenheid gesteld kennis, inzichten, vaardigheden, houdingen en persoonlijke eigenschappen te ontwikkelen.
Tijdens het presenteren heeft de docent ( Ankie ) een open en geïnteresseerde houding. Ze is een docent met een passie voor haar vak. Zij kan op een goede en professionele wijze omgaan met leerlingen, zowel in groepsverband als op individueel niveau.
Zij verzorgt de lessen op een zeer gemotiveerde wijze. Zij weet precies aan welke kwaliteitscriteria haar lessen moeten voldoen. Ze komt vooral enthousiast en gemotiveerd over. Er is altijd een duidelijke structuur te vinden tijdens het verzorgen van haar lessen. Feedback wordt op een zeer professinele wijze gegeven.Ik heb onzettend veel geleerd tijdens deze training.
Probeer dit Praktijkgericht zorgonderwijs.

Yvonne Lodam

De samenwerking wordt als zeer positief ervaren. Er wordt goed geluisterd naar de klant, de klant staat centraal.

Er worden goede adviezen/tips gegeven om het gevraagde product nog beter te krijgen. Als het nodig mocht zijn kan/wordt een lopend traject bijgesteld. Skllis2care denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, verdiept zich goed in de organisatie. Waardoor het ook een echt op maat traject is. De lijnen zijn kort naar opdrachtgever en naar de deelnemers.

Neltien Kreijger

Account manager , Florence Academi

De training indiceren heeft ertoe bijgedragen dat de wijkverpleegkundigen binnen WZH in staat zijn om zelfstandig te indiceren en de zorgtoewijzing te realiseren.

Tijdens de training zijn ze wegwijs gemaakt in het nieuwe systeem van indiceren binnen de nieuwe wetgeving. Hierbij is het normenkader het onderliggende format geweest voor de training.

Het betrof een praktijkgerichte training waarin eigen casuïstiek en het actief uitwerken op de voorgrond stond. Centraal stonden hierbij de nieuwe competenties die gevraagd worden, zoals het coachen gericht op versterken van de zelfredzaamheid van cliënten en cliëntsystemen. De besluitvorming rond indiceren werd schriftelijk uitgewerkt op basis van het verpleegkundig proces en het klinisch redeneren volgens een methodiek. Veel discussie is hierover gevoerd met de trainer, die probeerde ze anders te laten kijken en de groep werd geactiveerd om elkaar feedback te geven.

Dit vele oefenen was noodzakelijk omdat verpleegkundigen tijdens de training nog regelmatig in de “zorgstand” vervielen en het versterken van het zelfmanagement nog een flinke uitdaging blijkt.

Het resultaat was dat alle deelnemers vanuit een eigen praktijkcasus een presentatie hebben gegeven waarin het versterken van de eigen regie steeds meer plek krijgt.

In de praktijk was binnen WZH de indicatie op tijd rond voor alle cliënten op de daarvoor gestelde tijd.
Omdat we ons realiseren dat het “nieuwe” gedrag en anders leren kijken naar het vakgebied van wijkverpleegkundigen continue aandacht blijft vragen, is er aandacht voor het vervolg op de training. Intern worden er bijeenkomsten georganiseerd voor wijkverpleegkundigen en andere netwerken waarmee de samenwerking van belang is.

Er wordt verder nagedacht in hoeverre een systeem of methodiek kan ondersteunen bij het indiceren en hierover gaan we verder in overleg met skills2care.

Zo hopen we continue aandacht te blijven geven aan het behaalde resultaat van indiceren en de nieuw aangeleerde competenties niet te laten verzwakken meer juist versterken

Marga Knops

Adviseur Leren & Ontwikkelen , WZH

De samenwerking tussen Ankie en mij is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Ons eerste contact is van december 2013 (alweer!) en liep via een gemeenschappelijke relatie die toegevoegde waarde zag in een samenwerking tussen Ankie en mij. Prachtig toch hoe ‘netwerken’ dan tot nieuwe contacten kan leiden.

Eigenlijk is er vanaf ons allereerste contact een ‘klik’ geweest. Om meerdere redenen denk ik. Omdat we best wel op elkaar lijken, qua karakter en zelfs een beetje qua uiterlijk (wij worden weleens voor zusjes aangezien….). Omdat we beiden dat ‘hart voor zorg’ hebben. Omdat we elkaar respecteren om wie we zijn en om wat we in kunnen brengen in communicatie-trainingen in en rond de zorg.

Het is fijn samenwerken wanneer ik in mijn rol van trainingsacteur er op kan vertrouwen dat Ankie na afloop of tijdens een rollenspel of werkvorm precies weet op te pakken waar de deelnemer over lijkt te struikelen tijdens dat rollenspel. Dat we aan een half woord of blik genoeg hebben. En dat ik regelmatig de ruimte krijg om als co-trainer onderdelen van de training op te pakken.

Een samenwerking die wat mij betreft nog lang mag duren! Niet alleen voor mij, maar ook omdat ik er van overtuigd ben dat een dergelijke samenwerking ook voor de deelnemers alleen maar voordelen heeft.

 

Corrie van Nieuwkerk

Trainingsacteur, Smarttree

” Skills2Care heeft Indomi geholpen met niet alleen een prachtige cursusruimte en de daarbij behorende middelen maar ook was hun ondersteuning bij de ontwikkeling van onze training, de gastvrijheid en natuurlijk de catering van hoog niveau. Ik kan Skills2Care van harte aanbevelen! “

Ies Paalvast

Indomi

De locatie van skills2care is goed te bereiken met de auto of het openbaar vervoer. Skills2care is gehuisvest   in een modern en goed onderhouden pand. De ontvangst is erg gastvrij en vriendelijk met koffie/thee  door de docente Ankie van Vuuren. Het is werkelijk een leuk ingerichte ruimte in frisse kleuren, je voelt je gelijk op je gemak.

Dit geldt ook voor de skillslab. Een frisse schone ruimte waar alles gesorteerd aanwezig is om alle verpleegtechnische handelingen te kunnen oefenen. Ankie doet een handeling op verzoek voor, en geeft duidelijk uitleg over gestelde vragen. De prijs om te mogen oefenen is erg klantvriendelijk. Het is fijn dat je niet verplicht bent een kostbare module af te nemen, die je ooit met goed gevolg hebt afgesloten.

Skills2care is een aanrader voor verpleegkunde studenten in opleiding, voor bedrijven, en voor verpleegkundigen die graag hun handelingen willen opfrissen!

Sina Lindner

Cursus vandaag vond ik erg leuk. Ik sluit me aan bij de positieve feedback van de groep. Je communicatie naar hen, vond ik goed. Duidelijke taal en heldere voorbeelden die aanspreken voor deze groep. Was blij dat er wat gebeurde, dat er emotie los kwam en er een sfeer van vertrouwen kon ontstaan. Fijn ook dat je hen hebt gewezen op hun eigen aandeel, verantwoordelijkheid in de communicatie naar elkaar toe.

Esther Honsbeek

X